W artykule scharakteryzowano różne sposoby wyznaczania zużycia ciepła do ogrzania lokali w budynku wielorodzinnym. Wskazano na błędy opisanych sposobów, udokumentowane w licznej literaturze przedmiotu. Zaproponowano modyfikację znanej metody wyznaczania ciepła opartej na rejestracji temperatury wewnętrznej w lokalu. Wskazano na zalety zmodyfikowanej metody szczególnie w kontekście wykorzystania jej do procedury wyznaczania kosztów ogrzewania lokali w budynku wielorodzinnym.

Analityczno-pomiarowy sposób obliczania zużycia energii na potrzeby ogrzewania w budynkach wielorodzinnychpdf.