Apator Powogaz wprowadził na rynek elektroniczny podzielnik kosztów ogrzewania zaprojektowany do warunków polskiego budownictwa, na podstawie którego można w sposób sprawiedliwy i wiarygodny oraz zgodny z zasadami logiki i fizyki rozliczać indywidualne koszty ogrzewania lokali w budynkach wielorodzinnych.

Rozliczanie ciepła w budynku wielorodzinnym. Podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją rejestracji średniej temperatury pomieszczenia.pdf